Buro Loevesteijn BV
Telefoon: 0183- 448805
E-mail: info@buroloevesteijn.nl

Buro Loevesteijn verzorgt in diverse besturen deskundige input. Denk hierbij aan besturen en stichtingen die zich bezig houden met beheer van gronden en gebouwen. Maar ook belangenbehartiging en lobbywerk.

 

Verenigingen en stichtingen worden steeds professioneler en vermogender. Het bestuur wordt veelal door vrijwilligers gedaan, die dit werk doen naast een bestaande baan. Door de inhuur van een bestuurs-adviseur kan de organisatie en adminsitratie worden uitbesteed. Ook kan specifieke kennis op deze wijze worden binnengehaald. Hierbij kan kan eveneens worden gedacht aan beheer van gronden of gebouwen.

Om te zien of voor uw vereniging, stichting of kerkgemeenschap deze dienst zinvol kan zijn, gaan wij graag met u het gesprek aan.

 

Bond van Landpachters en Eigengrondgebruikers BLHB:  www.blhb.nl

Vereniging Natuur en Landschapsbeheer Tieler en Culemborgerwaarden: www.vanl-tcw.nl


Design en Hosting door AE-ICT bv